Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Uppdrag om att stärka hyresgästernas ställning

Publicerad

I dag beslutade regeringen att ge en särskild utredare, Agneta Börjesson (MP), i uppdrag att överväga vissa frågor avseende hyreslagstiftningen.

Utredningens huvuduppdrag blir att:

  • Öka möjligheterna att komma till rätta med oseriösa hyresvärdar 
  • Utveckla hyresgästernas inflytande vid ombyggnader
  • Se över reglerna för privatpersoners uthyrning av lägenheter

Utredningen ska även belysa problemen med kriminella grupperingars användning av hyreslägenheter.

– Regeringen vill främja hyresrätten som en modern och trygg boendeform i framtiden, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Då är det viktigt att hyresgästernas ställning stärks och att man snabbt kan hävda sin rätt vid allvarliga brister i sitt boende, fortsätter Morgan Johansson.  

– Hyresgästernas ställning har försvagats av bostadsbristen som lockat till sig oseriösa aktörer, men också av beslut fattade av den tidigare borgerliga regeringen. Det vill vi rätta till, säger Morgan Johansson.

Utredningen är en del av regeringens bostadspolitik som syftar till att skapa ett Sverige som håller ihop och ett samhälle där alla ska ha rätt till en bra egen bostad. Hyresrätten erbjuder ett flexibelt boende, ökar den reella valfriheten mellan olika bostadsformer och är viktig för svensk ekonomi och sysselsättning. Utredaren ska lämna förslag på åtgärder som behövs för att komma till rätta med de brister som konstateras. Sådana förslag kan till exempel avse skärpningar i hyreslagen eller bostadsförvaltningslagen eller att en förvärvslag återinförs.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2017.

Kontakt

Dan Lundqvist Dahlin
T.f. pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Agneta Börjesson
Utredare, Utredningen om stärkt ställning för hyresgäster (Ju 2015:09), Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00