Expertrapport om Sveriges internationella samarbeten inom försvars- och säkerhetspolitik

Ambassadör Krister Bringeus har idag utsetts att på regeringens uppdrag analysera och redogöra för samarbeten respektive medlemskap med länder och i organisationer, samt dessas för- och nackdelar inom det försvars- och säkerhetspolitiska området.

Analysen ska inte utvärdera den militära alliansfriheten. Den innefattar bland annat relationen till de nordiska, nordisk-baltiska och bilaterala svensk-finska samarbetena samt till den transatlantiska länken, FN, EU, OSSE och Nato.

Analysen syftar till att tydliggöra ett brett förhållningssätt till vår säkerhet och bidra till fördjupat samtal om dessa frågor. Uppdraget skall redovisas till regeringen om ett år.

Uppdraget är en del i försvarsuppgörelsen mellan fem partier från april i år.

Ambassadör Krister Bringeus har en lång och gedigen erfarenhet av säkerhetspolitik och internationellt samarbete. Han har bland annat varit chef för Sveriges delegation vid organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) i Wien, ambassadör i Belgrad, i Mazar-e Sharif samt ambassadör för Arktis på UD. Han har även varit chef för UD:s tidigare enhet för europeisk säkerhetspolitik.

Kommittédirektivet för expertrapporten

Kontakt

Pezhman Fivrin
Pressekreterare hos utrikesminister Margot Wallström
Telefon 08-405 53 61
Mobil 072-526 68 18
e-post till Pezhman Fivrin