Aida Hadzialic har entledigats, Gymnasie- och kunskapslyftsminister

-

Aida Hadzialic i nordiskt toppmöte om utbildningskvalitet

På måndag den 17 augusti deltar gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic i Arendal i Norge. Arendalsuka är Norges motsvarighet till Almedalsveckan i Sverige. Ministern ska tillsammans med bland andra Norges kunskapsminister Torbjørn Røe Isaksen medverka i ett nordisk toppmöte om utbildningskvalitet. Temat för seminariet är om barn och ungdomar lär sig det de behöver i skolan.

Kvaliteten på utbildning i grund- och gymnasieskolan har länge varit ett tema för det Nordiska ministerrådet. Det nordiska samarbetet är tänkt att stärka möjligheterna till att de nordiska länderna ska ligga i framkant gällande utbildning. Det är av stor vikt att alla barn får lika möjligheter till utbildning och att sociala skillnader inte ska vara avgörande.

- Att alla barn får en likvärdig utbildning med hög kvalitet är avgörande för deras framtida möjligheter till arbete, säger Aida Hadzialic.

Regeringen har tidigare gett Skolverket i uppdrag att sluta överenskommelser med huvudmän för att genomföra insatser på skolor med låga kunskapsresultat och tuffa förutsättningar. Uppdraget går under namnet ”Samverkan för bästa skola” och innebär en helt ny del i statens relation med att ge stöd till skolhuvudmän.

Kontakt

Maria Soläng
Tillfällig pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic
Telefon (växel) 08-405 10 00