Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

En mer aktiv arbetsmarknadspolitik för långtidsarbetslösa

Publicerad

Målet för regeringens sysselsättningspolitik är att arbetslösheten ska minska och 2020 vara lägst i EU. För att lyckas med detta är det särskilt angeläget att komma tillrätta med den höga långtidsarbetslösheten. I budgetpropositionen för 2016 föreslår regeringen satsningar på yrkesutbildning på folkhögskola för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin, fortsatt möjlighet till studiemotiverande kurs vid folkhögskola inom jobb- och utvecklingsgarantin för personer som fyllt 25 år, möjlighet till deltidsstudier samt en utökning av studietiden för SFI från sex till tolv månader inom jobb- och utvecklingsgarantin.

Ladda ner:

Regeringen påbörjar nu avvecklingen av fas 3 genom att stoppa nya anvisningar till dagens fas 3-platser.

Yrkesinriktade kurser på folkhögskola

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att deltagare inom jobb- och utvecklingsgarantin under 2016-2019 ska få möjlighet att gå yrkesinriktade kurser på folkhögskola under som längst 24 månader med bibehållet aktivitetsstöd. Yrkesutbildningarna ska vara inom sådana yrken där det råder brist på arbetskraft. Förslaget innebär en möjlighet att höja utbildningsnivån bland deltagare då utbildning ofta är avgörande för att kunna konkurrera om jobben på arbetsmarknaden.

Studiemotiverande kurs på folkhögskola

Regeringen avser även att låta satsningen på studiemotiverande kurs vid folkhögskola fortsätta för deltagare inom jobb- och utvecklingsgarantin som har fyllt 25 år.

Regeringens sammantagna förstärkningar är ett led i den successiva avvecklingen av fas 3.

Möjlighet till deltidsstudier och ökade möjligheter till SFI-studier

Regeringen avser att införa en möjlighet att deltidstudera i sex månader inom ramen för skolväsendet och folkhögskolan vid sidan av deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin. Syftet är att möjliggöra slutförande av tidigare ofullständig utbildning eller komplettera med relevanta kortare kurser som kan öka deltagarnas chanser att få ett jobb. Regeringen föreslår även att studier i svenska för invandrare, SFI, ska möjliggöras i tolv månader istället för dagens sex månader.

Det här är en del av budgetöverenskommelsen med Vänsterpartiet.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.