Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Fler permanenta utbildningsplatser i yrkeshögskolan

Publicerad

I dag presenterar regeringen att det redan nästa år avsätts 150 miljoner kronor (251 mnkr inkl. studiemedel) för att kunna finansiera motsvarande 2 500 utbildningsplatser i yrkeshögskolan. Följande år utökas det till 360 miljoner kronor (605 mnkr inkl. studiemedel), motsvarande 6 000 utbildningsplatser. Det är en ökning av antalet utbildningsplatser med drygt tjugo procent. Tillskottet i höstens budget är en del av regeringens kunskapslyft och innebär att yrkeshögskolan får medel för över 30 000 permanenta utbildningsplatser när reformen är helt genomförd.

Förhandlingarna mellan regeringen och Vänsterpartiet har just inletts och vi är redan nu överens om att denna satsning bör vara med i budgetpropositionen för 2016.

Allt fler vill studera på yrkeshögskolan men det finns inte tillräckligt med utbildningsplatser. Personer med yrkeshögskoleutbildning är eftertraktade på arbetsmarknaden och antalet ansökningar om att bedriva yrkeshögskoleutbildning ökar. Regeringen utökar därför kraftigt antalet permanenta utbildningsplatser i yrkeshögskolan.

- De senaste årens ryckvisa beslut om extra utbildningsplatser har gjort det svårt för yrkeshögskolan att planera långsiktigt. Det vill vi komma bort från och därför är permanenta platser en viktig aspekt av satsningen. Yrkeshögskolan är bra på att matcha utbildning med arbetsmarknad och 9 av 10 har jobb ett år efter att de avslutat sin utbildning. Det är bra såväl för den enskilda individen som för Sveriges kompetensförsörjning, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic.

Kontakt

Maria Soläng
Tillfällig pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.