Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag om skattefri secondhandförsäljning till Lagrådet

Publicerad

Regeringens förslag om skattefrihet för secondhandverksamheter som bedrivs av ideella föreningar och registrerade trossamfund har i dag överlämnats till Lagrådet. Förslaget överensstämmer med den promemoria som Finansdepartementet remitterade i maj 2015.

- Med det nya lagförslaget förtydligas skattereglerna så att ideella föreningar och registrerade trossamfund även fortsättningsvis har goda förutsättningar att driva det angelägna arbete som de utför i samhället och de arbetstillfällen som de bidrar med, säger finansminister Magdalena Andersson.

Förslaget omfattar allmännyttiga ideella föreningar och registrerade trossamfund som bedriver försäljning av skänkta begagnade varor. Det föreslås träda i kraft 1 januari 2016.

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.