Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Högre tillväxt, men större risker

Publicerad

Regeringens prioriteringar inför budgetpropositionen för 2016 är tydliga. Vi kommer investera i det som bygger Sverige starkt. I vårt Sverige ska fler jobba, den negativa utvecklingen i skolan vändas och klimatutsläppen minska. Det säger finansminister Magdalena Andersson när hon presenterar Finansdepartementets senaste prognos för den ekonomiska utvecklingen och inriktningen för budgetpropositionen för 2016 på Harpsund idag.

Tillväxten i omvärlden förstärks i linje med Finansdepartementets tidigare prognoser. Det ser allt bättre ut för euroområdet, framförallt för de stora ekonomierna Spanien och Italien. I USA fortsätter den goda utvecklingen med en positiv utveckling av arbetsmarknaden där arbetslösheten fortsätter minska under 2015.

Den starkare utvecklingen i omvärlden gör att det svenska konjunkturläget förbättras och utsikterna ser bättre ut jämfört med juniprognosen. I Sverige ser sysselsättningen ut att utvecklas något starkare och arbetslösheten väntas bli lägre än i förra prognosen. Detta beror både på att konjunkturen väntas bli starkare framöver och att effekterna av ny politik* har tagits med i prognoserna.

Riskerna för att utvecklingen ska bli svagare än väntat är dock stora. Förutom risken för en stagnation i euroområdet finns större orosmoln vad gäller de framväxande ekonomierna, bland annat pekar allt fler indikatorer på en kraftigare inbromsning i Kina än i tidigare prognoser. Dessutom finns problem i Sveriges direkta närområde, där den norska ekonomin växer långsammare än för några år sedan samtidigt som den finländska ser ut att fortsatta att utvecklas relativt svagt.

Prognosen för de offentliga finanserna är något högre än den bedömning som gjordes i juni. Underskotten bedöms nu krympa snabbare och sparandet förväntas nå balans 2019.

- Förra året gick den offentliga sektorn med 75 miljarder i underskott – det är inte hållbart. Steg för steg ska vi krympa underskottet. Det här medför flera tuffa prioriteringar, men det är så man tar ansvar. Vi kommer därför att behöva finansiera våra reformer i budgetpropositionen för 2016 fullt ut. Det gjorde vi i våras, det gör vi nu, säger finansministern.

- Regeringens prioriteringar inför budgeten är tydliga. I vårt Sverige ska fler jobba, skolresultaten vändas och klimatutsläppen minska. Och vi löser inte arbetslösheten, de låga skolresultaten eller klimatutmaningen med ytterligare nedskärningar och kortsiktiga skattesänkningar. För att möta dessa utmaningar behöver vi investera i Sverige. I bostäder och infrastruktur, i kunskap och konkurrenskraft och i omställningen till ett hållbart samhälle, avslutar Magdalena Andersson.* Förhandlingar om budgeten pågår fortfarande vilket kan medföra justeringar.

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Genvägar