Ingemar Wahlberg utredare för materiel- och logistikförsörjningen

Ingemar Wahlberg har utsetts till regeringens särskilde utredare för att se över materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten. Utredningen börjar sitt arbete den 1 september och den ska redovisas senast den 15 december 2016.

Utredningen knyter även samman de regeringsuppdrag som genomförts av Ekonomistyrningsverket och Statskontoret avseende styrning och utveckling inom materiel- och logistikområdet.

Kontakt

Marinette Nyh Radebo
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon 08-405 25 15
Mobil 072-238 77 44
e-post till Marinette Nyh Radebo
Dennis Abrahamsson
Pressassistent, Försvarsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00