Innehållet publicerades under perioden

-

Aida Hadzialic har entledigats, Gymnasie- och kunskapslyftsminister

-

Kompetensförsörjning i fokus på regeringens första Industrisamtal

Publicerad

Industrins och de industrinära tjänsteföretagens kompetensförsörjning med fokus på gymnasiet inklusive vuxenutbildning och yrkeshögskolan är temat för det första industrisamtalet som äger rum i morgon, fredag den 28 augusti.

Samtalet leds av närings- och innovationsminister Mikael Damberg som bjudit in företrädare för industrin och tjänstesektorn för att diskutera framtidsutmaningar inom kompetensförsörjning. Vid samtalet deltar också gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic med ansvar för kompetensförsörjning, Advisory board för arbetet med regeringens nyindustrialiseringsstrategi och Erik Nilsson statssekreterare åt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

För intervjuförfrågningar kontakta pressekreterare Ann Wolgers eller Sofie Rudh.

Kontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sofie Rudh
Pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic
Telefon (växel) 08-405 10 00