Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ledamöter i Kommissionen för jämlik hälsa utsedda

Publicerad

Idag har samtliga ledamöter i regeringens kommission för jämlik hälsa utsetts. I nästa vecka påbörjar kommissionen arbetet för att lämna förslag till regeringen som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar.

I regeringsförklaringen slog statsministern fast målet om att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. En viktig del i att arbeta mot målet är den kommission för jämlik hälsa som nu påbörjar sitt arbete.

Kommissionens uppdrag är att lämna förslag till regeringen som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Huvudfokus ska vara hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper i samhället, men också hälsoskillnader mellan könen ska särskilt uppmärksammas i kommissionens arbete.

– Jag är väldigt glad att hela kommissionen nu är på plats och kan påbörja sitt arbete. Regeringens mål är att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. I det arbetet blir kommissionen en central aktör och jag är glad över att vi har kunnat samla några av Sveriges främsta experter på området, säger Gabriel Wikström, folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister.

Kommissionen består av sammanlagt elva forskare med olika expertområden och från olika delar av landet. Arbetet leds av ordförande Olle Lundberg, forskare vid CHESS (Centre for Health Equity Studies).  Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 maj 2017.

 

Ledamöter i Kommissionen för jämlik hälsa

Maria Albin: Docent och överläkare vid Arbets- och miljömedicin, Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Projektkoordinator för plattformen Hållbart arbete som resurs för hälsa, innovation och tillväxt i EU:s Horisont 2020.

Per-Olof Östergren: Professor inom social epidemiologi, Lunds universitet. Verksam bland annat vid Institutet för ekonomisk trygghet.

Åke Bergmark: Professor vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Ingvar Nilsson: Nationalekonom, Institute for SocioEcological Economics (SEEAB).

Denny Vågerö: Professor i medicinsk sociologi, Stockholms universitet (Centre for Health Equity Studies, CHESS).

Margareta Kristenson: Professor i socialmedicin och folkhälsovetenskap vid Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa. Nationell koordinator för det svenska WHO-nätverket Hälsofrämjande Sjukhus.

Ing-Marie Wieselgren: Läkare, specialist i psykiatri. Psykiatrisamordnare på SKL.

Laura Hartman: Nationalekonom. Analys- och prognoschef vid Försäkringskassan. Tidigare forskningschef på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle.

Anna Sjögren: Docent vid IFAU med utbildning, humankapital, familjeekonomi och arbetsmarknad som forskningsområde.

Per Nilsson:  Professor i pedagogik. Rektor för Ersta Sköndal Högskola. Ordförande i styrelsen för Centrum för idrottsforskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.