Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Ojnare blir naturskyddsområde och regeringen satsar för industriell näringslivsutveckling på Gotland

Publicerad

Regeringen föreslår nya områden och utvidgning av befintliga områden på Gotland att bli Natura 2000-områden. Bland dessa ingår Ojnareskogen kring Bästeträsk. Regeringen kommer att utse en statlig kontaktperson som, tillsammans med regionen, näringslivet och facket, ska ta fram ett näringslivspaket för Gotland om 100 miljoner kronor.

Regeringen prioriterar arbetet med att stärka och bevara den biologiska mångfalden på land och i vatten.

- Området kring Bästeträsk är ett världsunikt och omistligt naturområde. Dagens beslut visar att regeringen tar skyddet av Sveriges natur på stort allvar, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

För att utforma näringslivspaketet kommer Peter Larsson, idag samhällsvetenskaplig chef på Sveriges ingenjörer, att utses till statlig kontaktperson av regeringen. Utformandet kommer att ske i samverkan med regionen, näringslivet och fackliga organisationer på Gotland. Paketet kommer att uppgå till 100 miljoner kronor.

- Regeringen anser att det är viktigt att Gotland fortsatt har en livskraftig industri och näringsliv. Därför kommer vi tillsammans med regionen att ta fram ett näringslivspaket som särskilt fokuserar på framtida industriell utveckling, säger Åsa Romson.

Regeringen och Vänsterpartiet är överens om denna satsning.

Förslag på nya Natura 2000-områden

Regeringen föreslår följande nya områden på Gotland att ingå i Natura 2000-nätverket: Bruten, Stenstugu skog, Jusarve skog, Hajdhagen, Sajgs, Sigfride, Suderbys hällar, Kyllahajdar, Ormhällar-Bromyr, Pärkhagen, Stora Vikers, Stadshagen, Slättflis, Törrvesklint och Jungfrun.

Områden som föreslås utökas: Bungenäs, Asunden, Herrgårdsklint, Fide prästänge, Hässle klint, Bojsvätar, Storsund, Uppstaig, Danbo och Bästeträsk (inklusive området vid Ojnare).

Natura 2000-nätverket

Natura 2000 är namnet på det nätverk av värdefulla naturområden som sedan 1992 byggs upp inom EU. Stora och små geografiska områden skyddas av alla medlemsstater i ett gemensamt syfte; att bidra till bevarande av biologisk mångfald inom EU.

Det i miljöbalken reglerade skyddet för Natura 2000-områden träder i kraft genom att regeringen beslutar om att föreslå ett område till EU:s nätverk. Det är EU-kommissionen som därefter beslutar om att uppta områdena i Natura 2000-nätverket.

Bestämmelserna kring Natura 2000 återfinns i två EU-direktiv; Fågeldirektivet (2009/147/EG) och Art- och habitatdirektivet (92/43/EEG). Det senare handlar om bevarande av hotade livsmiljöer (naturtyper) och vissa grupper av växt och djurarter. Direktiven och nätverket Natura 2000 är ett av Sveriges och EU:s viktigaste bidrag för att bevara biologisk mångfald och för att nå målen enligt konventionen om biologisk mångfald och det så kallade Nagoyamålet.

Kontakt

Helena Hellström Gefwert
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Marie Dahlström
Departementssekreterare
Telefon 08-405 10 00 (växel)
Magnus Blücher
Departementsråd
Telefon 08-405 10 00 (växel)

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.