Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Olivia Wigzell ny generaldirektör för Socialstyrelsen

Publicerad

Regeringen har utsett Olivia Wigzell till ny generaldirektör för Socialstyrelsen. Hon kommer närmast från SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, där hon är generaldirektör. Olivia Wigzell tillräder den 1 oktober i år.

– Jag är mycket glad att regeringen idag har utsett Olivia Wigzell till ny generaldirektör för Socialstyrelsen. Olivia arbetar idag som generaldirektör för SBU. Hon har en gedigen erfarenhet från såväl hälso- och sjukvårdssektorn som från statlig förvaltning. Socialstyrelsen är en mycket viktig nyckel i den svenska välfärden och Olivia kommer att axla detta ansvar på bästa sätt, säger Gabriel Wikström.

Olivia Wigzell efterträder Lars-Erik Holm.

Kontakt

Helena Paues
Tf pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.