Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Olivia Wigzell ny generaldirektör för Socialstyrelsen

Regeringen har utsett Olivia Wigzell till ny generaldirektör för Socialstyrelsen. Hon kommer närmast från SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, där hon är generaldirektör. Olivia Wigzell tillräder den 1 oktober i år.

– Jag är mycket glad att regeringen idag har utsett Olivia Wigzell till ny generaldirektör för Socialstyrelsen. Olivia arbetar idag som generaldirektör för SBU. Hon har en gedigen erfarenhet från såväl hälso- och sjukvårdssektorn som från statlig förvaltning. Socialstyrelsen är en mycket viktig nyckel i den svenska välfärden och Olivia kommer att axla detta ansvar på bästa sätt, säger Gabriel Wikström.

Olivia Wigzell efterträder Lars-Erik Holm.

Kontakt

Helena Paues
Tf pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00