Innehållet publicerades under perioden

-

Mehmet Kaplan har entledigats, Bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister

-

PTS får i uppdrag att ansvara för vägledningen för webbutveckling

Regeringen gav idag Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att ansvara för vägledningen för webbutveckling. Vägledningen utgör riktlinjer för hur tillgängliga och användbara webbplatser skapas inom offentlig sektor.

Riktlinjerna har visat sig vara ett bra stöd i myndigheternas arbete med att tillgängliggöra webbplatser och e-tjänster. Detta är viktigt, inte minst med anledning av förslaget till EU-direktiv om webbtillgänglighet som bland annat kommer att omfatta kommuner och landsting.

– Det är av stor vikt att information på myndigheternas webbplatser och de digitala interaktionsmöjligheter som myndigheterna erbjuder är tillgängliga för alla, inklusive personer med funktionsnedsättning, säger it-minister Mehmet Kaplan.

Vägledningen utgör riktlinjer för hur tillgängliga och användbara webbplatser skapas inom offentlig sektor. Det är viktigt att riktlinjerna anpassas till de digitala kanaler som myndigheterna använder för att kommunicera med invånare och företag. Målet är att webben ska vara enkel att använda för alla.

PTS tar nu över detta uppdrag från E-delegationen, vars mandat löpte ut den 30 juni 2015.

För mer information kontakta t.f. pressekreterare hos bostads-, stadsutvecklings- och it-­minister Mehmet Kaplan

Kontakt

Vägledningen och riktlinjerna