Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Regeringen fortsätter agera mot antibiotikaresistens

Publicerad

Som en del i arbetet med att förnya den svenska strategin mot antibiotikaresistens hölls idag ett möte mellan regeringen och företrädare för Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Tidigare på dagen fattade regeringen beslut om ett relaterat uppdrag till Folkhälsomyndigheten vad gäller den framtida tillgängligheten av nya antibiotika. Från regeringens sida deltog på mötet de tre mest berörda statsråden:

– Antibiotikaresistens är ett allvarligt problem vi måste arbeta med på flera fronter säger Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström. Dagens uppdrag till Folkhälsomyndigheten handlar om att vi måste påbörja ett arbete för hur vi ska använda nya antibiotika när de väl kommer, så att inte bakterier börjar utveckla resistens även mot dessa fortsätter han.

– Vi har kommit långt på djursidan i Sverige, men det räcker inte. Det är viktigt med ett helhetsperspektiv, ett så kallat ”one health perspective”. För att nå framgång i arbetet är det nödvändigt med en samlad strategi där användningen av antibiotika såväl till djur som till människor finns med, säger Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

– Det är hög tid att uppdatera strategin då mycket händer på området säger ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson. Forskningen har en viktig roll, inte minst vad gäller arbetet för att få fram nya antibiotika och även andra strategier för behandling avslutar hon.

Dagens möte är det andra i en serie av blocköverskridande samtal för förnyelse av den svenska strategin mot antibiotikaresistens. Den nuvarande strategin är från 2005.

Antibiotikaresistens är ett växande problem globalt, som också finns i Sverige. Redan idag dör människor av resistenta bakterier, och om utvecklingen fortsätter kommer siffrorna att öka dramatiskt. Det svenska arbetet sker både inom Sverige och globalt. Bland annat var Sverige ledande i att få igenom den globala handlingsplan som antogs av Värdshälsoförsamlingen i maj i år.

Uppdraget till Folkhälsomyndigheten handlar om att de ska ta fram en projektplan för arbetet med att utforma förslag till en eller flera modeller för hur nya antibiotika, samt äldre antibiotika där den nationella tillgängligheten är otillräcklig, kan göras tillgängliga i Sverige. Detta under former där risken för att resistens utvecklas mot dessa är minimal, samtidigt som patienterna får bästa möjliga vård. Utan en fungerande sådan modell riskerar framtida antibiotika att relativt snabbt bli verkningslösa då resistens utvecklas också mot dessa läkemedel.

Kontakt

Helena Paues
Tf pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00
Ingela Nilsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00
Maria Soläng
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.