Aida Hadzialic har entledigats, Gymnasie- och kunskapslyftsminister

-

Regeringen inför en referensram för kvalifikationer

Regeringen har idag beslutat att införa en referensram för kvalifikationer för livslångt lärande. Tanken är att samla information om vad olika utbildningar innehåller och på vilken nivå de ligger.

Vi lär genom hela livet och i många olika sammanhang, inom det offentliga utbildnings­systemet, inom arbetslivet eller genom privata utbildningsanordnare. Lärandet kan leda till olika former av examensbevis, certifikat eller diplom som kan vara av mycket olika karaktär. Referensramen ska underlätta för enskilda personer, arbetsgivare och utbildningsanordnare att förstå på vilken nivå en kvalifikation ligger.

– Det är regeringens förhoppning att den nationella referensramen kan förbättra möjligheten till rörlighet på arbetsmarknaden såväl inom Sverige som inom Europa, underlätta övergångar mellan arbete och utbildning och främja livslångt lärande, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic.

Tanken är också att synliggöra innehållet i kvalifikationer. Eftersom det tydligt ska framgå vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser som kvalifikationerna ska leda fram till kan referensramen även underlätta arbetet med validering och stimulera utvecklingen av validering.

Referensramen träder i kraft från den 1 oktober och innehåller bland annat en beskrivning av de kunskaper, färdigheter och kompetenser som är av betydelse för de åtta nivåer som finns. Först placeras vissa av de offentliga utbildningarna, till exempel gymnasieexamen, in. Från den 1 januari kan övriga utbildningsanordnare ansöka om nivåplacering. Ansökan prövas av Myndigheten för yrkeshögskolan och myndighetens beslut kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Den svenska referensramen införs i enlighet med Europa­parlamentets och rådets rekommendation om en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande.

Kontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic
Telefon (växel) 08-405 10 00