Innehållet publicerades under perioden

-

Mehmet Kaplan har entledigats, Bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen ser över postlagstiftningen

Publicerad

Kristina Jonäng (C) har idag fått i uppdrag att leda utredningen En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle.

Kommunikationsmönstren i Sverige har förändrats kraftigt under 2000-talet, vilket också lett till att postmarknaden har förändrats. Till exempel har brevvolymerna i Sverige minskat med 29 % sedan år 2000. Regeringen har därför utsett Kristina Jonäng (C) till särskild utredare med ansvar för utredningen En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle.

– Vi kommunicerar på andra sätt idag än vi gjorde för 15 år sedan. Det är viktigt för såväl privatpersoner som företag att lagstiftningen hänger med så att vi fortsätter ha en väl fungerande postmarknad i Sverige, säger it-minister Mehmet Kaplan.

Utredningen ska bland annat:

- kartlägga postmarknadens utveckling,
- göra en samhällsekonomisk analys av postmarknaden samt analysera konkurrenssituationen och hur postlagstiftningen påverkar andra marknaders funktionssätt,
- bedöma om den nuvarande postlagstiftningen motsvarar rådande och framtida behov och föreslå förändringar,
- analysera behovet av postförordningens reglering av övernattbefordran och prisreglering

Utredaren Kristina Jonäng är regionråd i Västra Götalandsregionen och ledamot av Centerpartiets partistyrelse.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2016.


För mer information kontakta t.f. pressekreterare hos bostads-, stadsutvecklings- och it-­minister Mehmet Kaplan

Kontakt

Helena Hellström Gefwert
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Kommittédirektiv 2015:87 En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle