Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern deltar i möte med FN:s generalsekreterares högnivåpanel om humanitär finansiering

Publicerad

Den 28-29 augusti befinner sig utrikesminister Margot Wallström i Alpbach, Österrike. Utrikesminstern ska där tillsammans med övriga medlemmar av FN:s generalsekreterares högnivåpanel om humanitär finansiering diskutera förslag på hur det humanitära finansieringssystemet kan reformeras. Detta är högnivåpanelens tredje möte.

På dagordningen står samtal om vilka alternativa lösningar till humanitär finansiering som finns tillgängliga från FN:s medlemsstater, den privata sektorn, individer och regionala organisationer för att brygga den ökade klyftan mellan globala humanitära behov och tillgängliga ekonomiska resurser. Programmet inkluderar utöver överläggningar i högnivåpanelen bland annat anföranden från Internationella rödakorskommittén och Världsbanken. Högnivåpanelen kommer även diskutera vilka reformförslag som ska presenteras för FN:s generalsekreterare vid nästa års humanitära toppmöte i Istanbul.

Under sitt besök kommer utrikesminsiter Wallström fristående från högnivåpanelens arbete även delta i en öppen paneldebatt tillsammans med bland andra FN:s katastrofsamordnare. Temat för diskussionen är humanitär effektivitet.

Kontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.