Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ytterligare skattehöjningar på vissa drivmedel

Publicerad

Inför budgetpropositionen för 2016 föreslår regeringen förändringar på skatteområdet. Energiskatten på bensin höjs med ytterligare 4 öre per liter för bensin och med 5 öre per liter för dieselbränsle utöver tidigare förslag. Samtidigt avser regeringen att öka kompensationen till jordbruket.

Staten har för närvarande ett stort budgetunderskott. Genom att ytterligare höja beskattningen av fossila drivmedel skapas möjligheter att finansiera satsningar inom försvaret. Samtidigt stärks skattesystemets miljöstyrande effekt.

Finansdepartementet remitterar därför idag en promemoria med förslag om att energiskatten på fossil bensin och fossilt dieselbränsle höjs med 4 öre per liter för bensin och med 5 öre per liter för dieselbränsle utöver de höjningar som förslagits i lagrådsremissen av den 25 juni 2015.

I promemorian föreslås även en kompensation till jord- och skogsbruket för den utsatta konkurrenssituation som dessa näringar befinner sig i. Genom förslaget kompenseras dessa näringar för den höjda energiskatten på dieselbränsle genom att den nuvarande befrielsen från koldioxid­skatten på sådant bränsle ökas.

Promemorian skickas nu ut på en snabb remiss. Remisstiden går ut på måndag den 31 augusti. Förslagen avses sedan ingå som en del av budgetpropositionen för 2016.

 

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Anna Wallentin
Kansliråd/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 25 90
e-post till Anna Wallentin, via registrator
Viktor Gunnarsson
Departementssekreterare
Telefon 08-405 41 57
e-post till Viktor Gunnarsson, via registrator

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.