Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

25 miljoner kr till biografer utanför storstäderna

Publicerad

Regeringen föreslår en satsning på 25 miljoner kronor årligen under 2016–2019 för att stärka mindre biografer på landsbygden och i mindre orter. Förslaget är en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

– Biograferna utanför storstäderna är viktiga för att vi ska kunna ha ett levande kulturliv i hela landet. Med det här förslaget kan vi få bättre ekonomi för de existerande biograferna och förutsättningar för att det öppnar fler biografer, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Ett levande kulturliv är en central del av en demokrati. Biograferna har en central betydelse som kulturell mötesplats och för spridning och visning av film i hela landet.

Trots positiv utveckling tack vare digitaliseringen är de ekonomiska utmaningarna för biograferna på landsbygden och i mindre orter stora. De ekonomiska marginalerna är små och inte sällan bedrivs verksamheten helt eller delvis av ideella krafter.

 Medlen kommer att fördelas av Svenska Filminstitutet.

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00