Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke till Serbien för möten med flyktingar, UNHCR och frivilligorganisationer samt att delta i Belgrad Pride

Publicerad

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke besöker Serbien den 19-20 september. Ministern kommer på lördag att resa till gränsövergången mellan Serbien och Kroatien för att bland annat träffa representanter för UNHCR.

På söndagen deltar hon som första svenska minister i stadens prideparad och har även möte med Serbiens minister för europeisk integration samt frivilligorganisationer.

Delar av Alice Bah Kuhnkes planerade program i Serbien (med reservation för ändringar)

Lördagen den 19 september
Möte med gränspolisen samt representanter för FN:s flyktingorgan UNHCR.

Besöker Miksalište i Belgrad, ett center för insamling av hjälp till flyktingar.

Söndagen den 20 september
Frukostmöte med representanter för serbiska NGO:er som arbetar med hbtq-frågor och mänskliga rättigheter, samt serbisk media.

Möte med Serbiens minister för europeisk integration Jadranka Joksimović. Därefter deltar ministrarna i prideparaden tillsammans.

Deltar på mottagning på svenska ambassadörsresidenset med inbjudna gäster från serbiska civilsamhället, organisatörerna bakom Pridefirandet och media.

Kontakt

Felix König
Politiskt sakkunnig hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.