Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Amy Rader Olsson har utsetts till särskild utredare i taxiutredningen

Publicerad

Den 23 juli i år tillsatte regeringen en utredning om hur reglerna för taxi och samåkning kan anpassas till nya förutsättningar (Dir. 2015:81). Utredningen ska utreda om och i så fall hur användandet av taxameter kan göras obligatoriskt och om en ny definition för taxiliknande verksamhet utan taxameter kan skapas. Dessutom ska utredningen se över reglerna för samåkning mellan privatpersoner. Filosofie doktor Amy Rader Olsson som är föreståndare för Centrum för hållbart samhällsbyggande vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm har nu utsetts till särskild utredare.

– Jag är glad över att kunna berätta att Amy Rader Olsson blir särskild utredare i taxiutredningen. Hennes erfarenhet och kompetens inom bland annat planeringsfrågor kring transport, miljö och energi passar uppdraget väldigt bra. Dessutom har hon en bakgrund inom kommunikation och tvärvetenskaplig forskning. Hennes nuvarande forskning är inriktad på institutioner för samarbete och partnerskap i infrastrukturplanering och regionala innovationssystem, det kommer väl till hands i utredningen, säger Anna Johansson.

Regeringen vill genom utredningen förbättra Skatteverkets möjligheter att bedriva skattekontroll av taxiverksamhet, liksom anpassa dagens regler för taxi och samåkning till nya förutsättningar, t.ex. nya tekniska lösningar som kan anses uppfylla kraven på en säker och laglig taxitrafik. Regeringen strävar efter en ordning som innebär att nya tekniska möjligheter kan tas till vara utan att det samtidigt skapas grogrund för verksamheter som är eller bör klassificeras som otillåtna.

- Det behövs mer ordning och reda i branschen, både för kunder och chaufförer. Tidigare har man gjort en del regelförändringar för att styra upp branschen, bland annat infört krav på redovisningscentraler och möjligheter att kontrollera inkomster och skatter. Numera finns det också krav på redovisning av prisuppgift för att kunderna inte ska bli lurade. Men det behövs fler åtgärder för schysta villkor på arbetsmarknaden. Därför har vi tillsatt den här utredningen, säger Anna Johansson.

Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 juli 2016.

Kontakt

Elin Tibell
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.