Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsministern står värd för informellt europeiskt ministermöte om ordning och reda på arbetsmarknaden

Publicerad

Den 10-11 september har arbetsmarknadsminister Ylva Johansson bjudit in ett antal kollegor inom EU till ett informellt möte i Stockholm om ordning och reda och rättvisa villkor på arbetsmarknaden.

– Ordning och reda på arbetsmarknaden är en mycket prioriterad fråga för den svenska regeringen. Det handlar om goda och rättvisa arbetsvillkor på EU:s inre marknad, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Syftet med mötet är att utbyta erfarenheter och diskutera vägar framåt för att säkerställa goda och rättvisa arbetsvillkor för Europas löntagare, samtidigt som rörlighet över gränserna underlättas.

– Den fria rörligheten är viktig för ekonomisk tillväxt men det är helt nödvändigt att säkerställa att detta inte leder till att löntagarnas villkor försämras. EU behöver en starkare social sammanhållning och konstruktivt samarbete för goda och rättvisa villkor, säger arbetsmarknadsministern. 

Vid mötet deltar Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Bulgarien Kroatien, Slovakien, Belgien och Frankrike.

Media är välkomna att kontakta pressekreterare Natali Sial för mer information.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.