Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ur budgetpropositionen för 2016: Avgiftsfri öppenvård för äldre

Publicerad

Tidigare i dag presenterades en satsning ur den budgetöverenskommelse som regeringen har slutit med Vänsterpartiet. All öppenvård som ingår i det nationella högkostnadsskyddet ska bli avgiftsfri för äldre från 85 års ålder.

- Med detta slipper vi risken att våra äldre avstår vård som de egentligen behöver på grund av avgifterna. Det kommer att bidra till en mer jämlik vård, säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

För satsningen avsätts i budgeten 200 miljoner kronor per år för att kompensera landstingen. Ändringen är avsedd att träda ikraft den 1 januari 2017.

Kontakt

Helena Paues
Tf pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00