Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, civilminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-

Björn Risinger ny generaldirektör för Naturvårdsverket

Publicerad

Regeringen har idag utnämnt Björn Risinger till generaldirektör och chef för Naturvårdsverket. Han kommer närmast från en tjänst som generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten och tillträder sin tjänst den 1 oktober.

Ladda ner:

Björn Risinger har bland annat varit generaldirektör vid Fiskeriverket samt länsöverdirektör vid Länsstyrelsen i Skåne län.

Ingemar Berglund tillförordnas som generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten från 1 oktober.

För närmare information vänligen kontakta:
Helena Hellström Gefwert på 072 241 00 42 eller Karl-Johan Bondesson på 072-5295081.

Kontakt

Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00