Christina Gellerbrant Hagberg ny rikskronofogde

Regeringen har i dag utnämnt Christina Gellerbrant Hagberg till ny rikskronofogde och chef för Kronofogdemyndigheten. Hon kommer närmast från Centrala Studiestödsnämnden (CSN) och tillträder den 15 oktober.

- Utvecklingen i samhället går snabbt och en central fråga är att minska överskuldsättningen. Därför är jag mycket glad att Christina Gellerbrant Hagberg i dag har utnämnt till rikskronofogde, säger finansminister Magdalena Andersson. Christina har stor vana och erfarenhet av att leda och utveckla komplexa verksamheter med höga krav på att alla parter ska få sina intressen tillgodosedda.

Kontakt

Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00