Ekonomistyrningsverket ser över hur universitet och högskolor med staten som huvudman kan få större eget ansvar att teckna hyresavtal

Regeringen ger Ekonomistyrningsverket i uppdrag att analysera och föreslå hur universitet och högskolor med staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434) kan få större eget ansvar att teckna hyresavtal som i dag kräver regeringens medgivande.

Universitet och högskolor får i dag ingå hyresavtal med en längre löptid än tio år endast efter regeringens medgivande till löptiden. Att ingå hyresavtal med en längre löptid än tio år kan vara avsevärt mer ekonomiskt fördelaktigt för universitet och högskolor eftersom hyresvärdens risk minskar med en längre avtalstid. I vissa fall kan också en längre löptid vara en förutsättning för att få tillgång till ändamålsenliga lokaler. Samtidigt finns ett behov att synliggöra och begränsa den risk som långa avtalsbindningar innebär för staten.

- För att på ett effektivt sätt bedriva utbildning och forskning av en internationellt hög kvalitet kan universitet och högskolor ha ett behov av större flexibilitet i dessa frågor. Därför ger regeringen Ekonomistyrningsverket i uppdrag att se över detta, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Kontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00