Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

EU:s klimat- och miljöministrar enade om en stark linje inför Paris

Publicerad

På ett extrainsatt miljörådsmöte idag enades EU:s medlemsländer om sin gemensamma förhandlingslinje inför klimatmötet COP21 i Paris senare i år. De antagna slutsatserna ger EU ett mandat att vara pådrivande för ett ambitiöst och långsiktigt hållbart avtal som binder alla länder vid ett starkare klimatarbete.

Den svenska linjen har fått ett tydligt avtryck i slutsatserna framförallt då EU enats om att en tydlig och återkommande översyn av ländernas åtaganden ska skrivas in i avtalet. EU anser att en sådan översyn ska ske vart femte år. På så sätt stärks de globala åtagandena om utsläppsminskningar över tid.

- EU:s klimat- och miljöministrar har nu tagit en stark förhandlingsposition inför klimattoppmötet med krav på en ambitiös process som binder alla länder, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Ytterligare frågor som Sverige särskilt lyft i förhandlingarna är klimatfinansiering och anpassning, inklusive loss and damage (skador och förluster). EU har genom dagens beslut tydliggjort att man anser att anpassning ska vara en central del i det kommande avtalet, där alla länder ska bidra till att kontinuerligt stärka sina anpassningsåtgärder. Beslutet på mötet skickar också en stark signal om att klimatfinansiering till stöd för de mest utsatta länderna är en nyckel för det kommande avtalet.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Genvägar

EU

En stor del av Sveriges internationella miljö-, energi- och klimatarbete grundas i en gemensam EU-politik. Inom EU värnar EU-kommissionen om EU:s gemensamma intressen och föreslår nya lagar. Ministerrådet företräder de enskilda medlemsstaterna och består av EU:s 28 medlemsländers ministrar. Europaparlamentet företräder medborgarna i EU och väljs direkt i allmänna val vart femte år. Ministerrådet och Europaparlamentet beslutar tillsammans om de lagförslag som EU-kommissionen föreslår.

UNFCCC

FN:s klimatförhandlingar sker inom ramen för FN:s klimatkonvention UNFCCC. Konventionen antogs vid ett miljötoppmöte i Rio 1992 och har för närvarande 196 parter. Varje år träffas de länder som undertecknat konventionen för vidare förhandlingar (Conference of the parties, COP).