Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag till krav på amortering av nya bolån

Publicerad

Regeringen har nu efter breda politiska samtal kommit överens med de borgerliga partierna, och även förankrat med Vänsterpartiet, att ett amorteringskrav ska införas. En promemoria med förslag till krav på amortering av nya bolån har remitterats.

Ladda ner promemorian: Amorteringskrav

- Den ökande skuldsättningen hos hushållen medför risker, framförallt för den makroekonomiska stabiliteten. Det är en utveckling som oroar och som måste hanteras. Med ett amorteringskrav minskar vi risken för att hushållens skuldsättning bidrar till finansiell oro, säger finansmarknadsminister Per Bolund. 

I promemorian lämnas förslag till en ny bestämmelse om amorteringskrav i lagen om bank- och finansieringsrörelse. Amorteringskravet innebär att kreditinstitut som lämnar bolån till enskilda personer ska tillämpa villkor som i fråga om återbetalning är förenliga med en sund amorteringskultur och som inte bidrar till alltför hög skuldsättning hos hushållen. 

Amorteringskravet syftar till att motverka makroekonomiska och finansiella stabilitetsrisker förknippade med hushållens skuldsättning. Det föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om amorteringskravet.

- Förslagen är första steget mot en lagändring som innebär att  Finansinspektionen kan få det mandat som krävs för att föreslå och implementera ett amorteringskrav, säger finansmarknadsminister Per Bolund. 

Finansmarknadsminister Per Bolund har tillsammans med finansminister Magdalena Andersson under våren haft samtal med de ekonomisk-politiska talespersonerna för de borgerliga partierna, samt med Vänsterpartiet, för att diskutera åtgärder som kan hantera riskerna förknippade med hushållens skuldsättning. Parterna är överens om att ett amorteringskrav bör införas samt att vissa hushåll bör kunna undantas från ett amorteringskrav. För att minska eventuell påverkan på bostadsbyggande bör sådana undantag exempelvis gälla köp av nyproducerade bostäder. Undantag bör också ges om vissa särskilda skäl föreligger, t.ex. arbetslöshet, sjukdom, skils­mässa eller närståendes dödsfall. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2016.

Kontakt

Matilda Uusijärvi Ek
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.