Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Första snabbspåret för nyanlända lanseras

Publicerad

För att nyanlända snabbare ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden har regeringen fört samtal med arbetsmarknadens parter om snabbare vägar, så kallade snabbspår, in på arbetsmarknaden för nyanlända som har utbildning eller yrkeserfarenhet som efterfrågas i Sverige. Nu lanserar Hotell- och restaurangfacket HRF och Visita i samarbete med Arbetsförmedlingen det allra första snabbspåret – ett snabbspår för kockar.

– Snabbspåren leder till bristyrken. Det bidrar till att arbetsgivare får möjlighet att få tag i rätt kompetens samtidigt som nyanlända får jobba i sitt yrke, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

– Jag är glad att vi nu går in i ett organiserat samarbete med branscherna. Det är arbetsmarknadens parter som har kompetensen att bedöma vad som krävs i yrket, säger arbetsmarknadsministern.

Målet med snabbspåren är att fler nyanlända ska erbjudas arbete, arbetsplatsförlagd praktik eller någon form av subventionerad anställning samtidigt som arbetsgivare i branscher där det råder brist på arbetskraft ska få hjälp med kompetensförsörjningen.

Utbildade kockar är en brist på arbetsmarknaden

Hotell- och restaurangfacket HRF, Visita och Arbetsförmedlingen har nu gemensamt skapat ett snabbspår för kockar. Snabbspåret innebär att nyanlända med erfarenhet från arbete som kock kan validera sina kunskaper på sitt modersmål. Valideringen görs på en riktig arbetsplats och innebär att nyanlända kockar genomgår en yrkeskompetensbedömning av yrkesbedömare som är certifierade för genomförande av validering på deras modersmål.

Samtidigt som sysselsättningen inom många traditionella basnäringar i Sverige har minskat har turismen bidragit till fler arbetstillfällen i många olika tjänstebranscher, däribland hotell- och restaurangbranschen.  Arbetsförmedlingen bedömer att kockar har mycket goda möjligheter till arbete det närmaste året, men även på fem och tio års sikt är utsikterna till arbete goda.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00