Försvarsmaktens slutliga analys av händelsen i Stockholms skärgård har överlämnats till Försvarsdepartementet

Försvarsmakten har under större delen av 2015 arbetat på en analys av händelserna i Stockholms skärgård hösten 2014. Försvarsdepartementet har nu mottagit Försvarsmaktens analys och fått en presentation av denna. Försvarsmaktens slutliga analys visar att det liksom i höstas är ställt utom allt rimligt tvivel att svenskt inre vatten kränktes i Stockholms skärgård i oktober 2014.

Någon nationalitetsbestämning har inte kunnat göras.

Rapporten har presenterats för Utrikesnämnden och Försvarsutskottet.

Regeringen konstaterar att rapportens bedömning är att det är ställt utom all rimligt tvivel att svenskt inre vatten har kränkts. Detta stärker bedömningen att säkerhetsläget i vår närhet har försämrats.

Kontakt

Marinette Nyh Radebo
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon 08-405 25 15
Mobil 072-238 77 44
e-post till Marinette Nyh Radebo