Fri entré införs på statliga museer

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att 80 miljoner kronor avsätts för att införa fri entré vid vissa statliga museer. Förslaget är en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

– De skatter som finns i museerna är våra gemensamma, samlingarna finns till för oss Därför är det naturligt att vi också ser till att alla får chansen att ta del av det vi äger tillsammans. Fri entré kommer också att göra det enklare för nya grupper att söka sig till museerna, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Reformen med fri entré på de statliga museerna som pågick 2005 och 2006 möjliggjorde för många fler grupper i samhället att ta del av det gemensamma kulturarvet.

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Fri entré ska gälla vid följande av statens museer:

- Armémuseum,
- Etnografiska museet,
- Flygvapenmuseum i Linköping,
- Hallwylska museet,
- Historiska museet,
- Kungliga myntkabinettet,
- Livrustkammaren,
- Marinmuseum i Karlskrona,
- Medelhavsmuseet,
- Moderna museet i Stockholm och Malmö,
- Nationalmuseum,
- Naturhistoriska riksmuseet,
- Sjöhistoriska museet,
- Skoklosters slott,
- Statens centrum för arkitektur och design,
- Världskulturmuseet i Göteborg
- Östasiatiska museet.