Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Gabriel Wikström till Seoul för hälsosäkerhetstoppmöte

Den 7-10 september är folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström i Seoul, Sydkorea för att delta vid ett högnivåmöte för the Global Health Security Agenda (GHSA). Där kommer hälsosäkerhetshot från smittsamma human- och djursjukdomar att diskuteras.

Sverige är engagerad, som ett av de ledande länderna, i det åtgärdspaket som fokuserar på Antimikrobiell resistens (AMR). I samband med mötet kommer Sverige att tillsammans med Storbritannien leda ett uppföljande möte för den Alliance of Champions against AMR, bestående av 14 hälsoministrar, som Gabriel Wikström tillsammans med sin brittiske kollega Jeremy Hunt initierade i maj i år.

Ministeralliansens syfte är att verka för att regeringschefer, ministrar och globala ledare tar sig an hotet av växande resistens, och att föra upp frågan på högsta politiska nivå. I delegationen ingår representanter från Socialdepartementet, Näringsdepartementet samt Folkhälsomyndigheten.

- Antibiotikaresistens och antimikrobiell resistens är ett av de största framtidshoten mot modern hälso- och sjukvård, och i förlängningen mot människors liv. Det är ett globalt problem, och jag ser fram emot de två viktiga möten, med såväl the Global Health Security Agenda som med den ministerallians vi bildade i maj, för att ta arbetet framåt, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

Program (I urval):

Måndag 7 september

16.30            Bilateralt möte med Sydkoreas Hälso- och välfärdsminister

19.00            Träffar besökare från Riksdagens näringsutskott och representanter för svenska företag på svenska residenset i Seoul

Tisdag 8 september

10.00            Studiebesök på Samsung Medical Center

16.30            Leder möte med “Alliance of Champions against AMR-
Plats: InterContinental

18.00            Middag med the Global Health Security Agenda
Plats: InterContinental

Onsdag 9 september

08.00-13.00       Högnivåmöte the Global Health Security Agenda
Plats: InterContinental

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00