Helene Hellmark Knutsson besöker Science and Technology in Society forum i Japan

Den 3–7 oktober besöker Sveriges minister för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, Japan. Ministern ska delta i den stora forskningskonferensen Science and Technology in Society forum (STS forum) i Kyoto, och hennes anförande kommer bland annat att fokusera på jämställdhet inom högskolan.

– Sverige ska vara en ledande kunskaps- och forskningsnation och för att nå dit måste vi ha en mer jämställd högskola. Det är slöseri med kompetens att så få kvinnor är professorer – ett slöseri som vi inte har råd med, säger Helene Hellmark Knutsson.

Ministern för högre utbildning och forskning har gjort en rad satsningar vars syfte är att öka jämställdheten – alltifrån pengar till jämställdhetsintegrering och en utredning av karriärvägarna i högskolan till att tillsätta en expertgrupp för ökad jämställdhet i högskolan.

– Det är oerhört viktigt att alla kvinnor och män känner att de kan göra fria val, och att de varken möts av strukturella hinder eller hindrande attityder. Och det är tydligt att vi har en hel del kvar att göra.

STS forum samlar politiker, forskare, myndigheter och andra aktörer ifrån hela världen. Helene Hellmark Knutsson kommer att ha enskilda bilaterala samtal med exempelvis Hakabun Shimomura, forskningsminister i Japan, och John Holdren, amerikanska presidenten Barack Obamas forskningsrådgivare.

– Jag ser fram emot alla intryck och möten med beslutsfattare från hela världen som kan ge nya samarbetsmöjligheter. Det här är ett bra tillfälle att föra fram Sveriges ståndpunkt, både vad det gäller jämställdhet men också i andra forskningsfrågor.

Sverige och Japan har ett mycket gott samarbete inom forskning och innovation. Demografiska utmaningar, forskningsinfrastruktur samt arbetet mot antibiotikaresistens är några områden av särskilt intresse. Vid 2015 års STS forum medverkar en större andel svenskar än någonsin tidigare. Det borgar för en fortsatt god utveckling av det svensk-japanska samarbetet inom en rad områden.

Kontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00