Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Kraftfull satsning på konsumenterna i höstbudgeten

Publicerad

Regeringen gör i höstbudgeten en särskild satsning för att stärka konsumenternas ställning. Sammanlagt ökas budgeten för konsumentområdet cirka 17 miljoner kronor, en satsning som är förankrad med Vänsterpartiet. Pengarna ska användas till arbete för stärkt tvistlösning, förbättrat konsumentstöd och hållbarhetsarbete.

Ladda ner:

Konsumentmarknaderna är under snabb omvandling. Det är en utveckling som ger nya möjligheter samtidigt som exempelvis förändrade marknadsförings- och försäljningsmetoder ställer högre krav på konsumenterna.

- Vi ser ett tydligt behov att stärka konsumentskyddet ytterligare. Med ett tillskott på 17 miljoner kronor får ansvariga myndigheter resurser att svara upp mot konsumenternas behov av bland annat tvistlösning och stöd i konsumentfrågor, säger konsumentminister Per Bolund.

Det är Allmänna reklamationsnämnden som får ett permanent ökat anslag med 10,2 miljoner kronor för att underlätta tvistlösning mellan konsumenter och företag. Konsumentverkets anslag ökas permanent med 3 miljoner kronor per år från och med 2016 så att de kan göra konsumentupplysningstjänsten Hallå konsument mer tillgänglig.

Tydligare fokus på hållbar konsumtion

Regeringen ser också ett behov av en bredare och mer ambitiös ansats inom konsumentpolitiken.

- Nu föreslår vi ett nytt mål för konsumentpolitiken som innebär ett starkare fokus på  miljömässig, social och  ekonomisk hållbarhet. Redan nu pågår ett arbete för att ta fram en strategi för hållbar konsumtion som ska presenteras hösten 2016, säger Per Bolund.

Det nya målet ställer högre krav på Konsumentverkets arbete för hållbar konsumtion. Regeringen föreslår därför att Konsumentverkets anslag ökas permanent med 3 miljoner kronor 2016 och med 4 miljoner kronor från och med 2017.

Ökat bidrag till det civila samhällets organisationer

Den ideella sektorn spelar en viktig roll inom konsumentpolitiken. Organisationerna arbetar exempelvis med informationsinsatser om rättvis handel och hållbar konsumtion eller arbetar för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. För att möjliggöra ytterligare insatser från det civila samhället föreslår regeringen en permanent ökning av anslaget för åtgärder på konsumentområdet med 1 miljon kronor.  

Kontakt

Matilda Uusijärvi Ek
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00