Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Kunskapen om spelmissbruk ska förbättras

Publicerad

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida kunskap om stöd och behandling av spelmissbruk.

Drygt 2 procent av Sverige befolkning är problemspelare. Bland unga i åldersgruppen 16-17 år är denna andel dubbelt så hög. Spelmissbruk orsakar sociala, ekonomiska och hälsomässiga problem både för den enskilde och för anhöriga.  

I dag saknas ett kunskapsstöd om hur man kan arbeta med att uppmärksamma och identifiera spelmissbruk samt ge råd och stöd och behandling för detta. Det vill regeringen ändra på.

– För att kunna hjälpa personer med spelproblem och deras anhöriga måste professioner inom både kommun och landsting få bättre kunskap om vad spelmissbruk och problemspelande är och vad det innebär. Genom det här uppdraget vill vi råda bot på okunskapen och därmed kunna hjälpa fler ut ur sina spelproblem, säger folkhälso-, och sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Socialstyrelsen får 1 miljon kronor för att ta fram och sprida ett nationellt kunskapsstöd till berörda professioner inom kommunala verksamheter och hälso- och sjukvården.

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00