Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Mer pengar till barn genom ökad reglering av underhållet utanför underhållsstödet

Publicerad

I en proposition lämnar regeringen förslag som kommer att förenkla för särlevande föräldrar att i ökad utsträckning reglera barns underhåll utanför underhållsstödet. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 april 2016.

Många barn skulle få ett högre underhåll om föräldrarna civilrättsligt kom överens om ett skäligt underhållsbidrag i stället för att ansöka om underhållsstöd via Försäkringskassan. Detta gäller särskilt för barn i hushåll med låg ekonomisk standard.

En stor andel föräldrar reglerar underhållsskyldigheten via underhållsstödet trots att de har ekonomiska förutsättningar att i stället reglera det direkt mellan sig. Därför föreslår regeringen nu en förändring. I de fall där den bidragsskyldiga föräldern under minst sex må­nader i följd fullgjort sina betalningar till Försäkringskassan för ett lämnat underhållsstöd, ska underhållsstöd inte längre lämnas, såvida det inte finns särskilda skäl.

I stället ska Försäkringskassan bistå föräldrarna med information och stöd för att arbeta fram avtal om underhållsbidrag mellan föräldrarna. Med den modellen ges bättre möjligheter att ta hänsyn till båda föräldrarnas ekonomiska förmåga och det enskilda barnets behov. Detta innebär i många fall ett högre underhåll än underhållsstödets belopp.

-          I många fall är det den bidragsskyldiga föräldern som tjänar mer än föräldern som har barnet boende hos sig. Genom att avtala om underhållsbidraget civilrättsligt utifrån förälderns betalningsmöjligheter, kan barnet få högre underhåll än genom underhållstödet. Det här förslaget möjliggör för Försäkringskassan att vara ett bättre stöd i processen och ger förutsättningar  för mer pengar till de barn som behöver det mest, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

I propositionen föreslås också att så kallade umgängesavdrag inom underhållsstödet avskaffas, samt nya bestämmelser om ränta som bland annat innebär att bidragsskyldiga inte ska behöva betala ränta om hen har beviljats anstånd.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00