Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ur budgetpropositionen för 2016: Mer pengar till idrottsrörelsen

Publicerad

I regeringens budgetproposition för 2016 aviseras att statens stöd till idrotten ökar med totalt 197 miljoner kronor 2016, 208 miljoner kronor 2017 och med totalt 227 miljoner kronor 2018. I detta ingår även den satsning på idrott och etablering som regeringen aviserade i 2015 års ekonomiska vårproposition.

Regeringen anser att det är viktigt att fler barn och ungdomar ges möjlighet att delta i idrottsföreningarnas verksamhet. Det ökade stödet ska främja förutsättningarna för att kostnader inom barn- och ungdomsidrotten hålls på en låg nivå och fler barn och unga ges möjlighet att delta i idrottsverksamheten.

– Nu tar vi första steget mot att uppfylla det socialdemokratiska vallöftet från 2014 om att öka statens stöd till idrotten. Barn och ungdomars möjlighet till att idrotta ska inte styras av ekonomiska förutsättningar, det är en viktig del i arbetet för en mer jämlik hälsa i befolkningen, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

Satsningen ingår i den budgetöverenskommelse som regeringen har slutit med Vänsterpartiet.

Riksidrottsförbundet kommer att fördela bidraget i enlighet med vad regeringen bestämmer i regleringsbrevet för anslaget i december 2015.

Kontakt

Helena Paues
Tf pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00