Mer samverkan genom mer medel till Samordningsförbunden

I budgetpropositionen för 2016 föreslår regeringen att medlen till de finansiella samordningsförbunden inom välfärds- och rehabiliteringsområdet från och med år 2016 ökas med 59 miljoner kronor per år till totalt 339 miljoner kronor.

Samordningsförbunden är en plattform för samarbete mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommuner och hälso-och sjukvården. Deras uppdrag är att genom gemensamma medel, projekt och ibland också organisation vidta samordnade rehabiliteringsinsatser för bland annat människor som är sjukskrivna. De jobbar individanpassat, lokalt och utan stuprör för att ge varje person det stöd den behöver för att komma tillbaka till hälsa och jobb.

- Sjukfrånvaron ökar och fler är sjuka längre. Då är det viktigt att lägga resurser på sådant vi vet ger resultat. Därför lägger vi mer pengar på Samordningsförbundens viktiga verksamhet, så att de kan bli fler, utöka sin verksamhet och utveckla stödet för långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Mobil 072-504 36 70
e-post till Victor Harju