Möjlighet till läraranställning under kompletterande pedagogisk utbildning

Regeringen har i dag beslutat propositionen om anställning under viss kompletterande utbildning.

Förslaget i propositionen innebär att regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, med undantag från bestämmelserna om legitimations- och behörighetskrav får meddela föreskrifter om en försöksverksamhet med tidsbegränsade anställningar.

- Vi har en stor lärarbrist i dag. Möjligheten till att undervisa under tiden som man går en kompletterande pedagogisk utbildning, i kombination med våra andra reformer, som till exempel lärarlönelyftet, kommer att leda till att vi får fler lärare och ett mer attraktivt yrke. Men bristen på lärare är en stor utmaning och vi måste hela tiden utvärdera våra insatser, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Försöksverksamheten får avse personer som ska bedriva undervisning som lärare i skolväsendet i ett eller flera ämnen där det råder brist på legitimerade och behöriga lärare. Sådana ämnen kan till exempel vara biologi, fysik, kemi och teknik. Ytterligare förutsättningar för försöksverksamheten ska vara att personen har ämneskunskaper som motsvarar de ämneskunskaper som krävs för en behörighetsgivande lärarexamen i det eller de ämnen som personen ska bedriva undervisning i och genomför en kompletterande pedagogisk utbildning för att uppnå en behörighetsgivande lärarexamen i det eller de ämnena.

- Läraryrket är ett av våra allra viktigaste yrken och med rätt förutsättningar är det världens roligaste jobb. Nu får fler en väg in i yrket och en möjlighet att bidra i de ämnen där det råder störst brist på lärare, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

En person ska få anställas inom ramen för försöksverksamheten i högst två år. Anställningstiden ska få förlängas till högst tre år om det finns särskilda skäl.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Kontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00
Hanna Hessling
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-55 73 801
e-post till Hanna Hessling