Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ny ordförande i Högsta domstolen

Publicerad

Regeringen har i dag utnämnt justitierådet Stefan Lindskog till ny ordförande i Högsta domstolen.

Stefan Lindskog är i dag justitieråd i Högsta domstolen och sedan 2011 även ordförande på en av domstolens två dömande avdelningar.

Mellan 2000-2007 var Stefan Lindskog först vice ordförande och sedan ordförande i Sveriges advokatsamfunds styrelse och var mellan 1977-2007 verksam som advokat.

Han blev juris doktor vid Stockholms universitet 1985 och docent i civilrätt vid samma universitet 1987. Vidare har han varit adjungerad professor i kredit- och obeståndsrätt vid Göteborgs universitet.

Stefan Lindskog har medverkat i flera statliga utredningar. Han har även skrivit artiklar och böcker i huvudsakligen civil- och processrättsliga ämnen.

Stefan Lindskog tillträder den 1 maj 2016.

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00