Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, från den 1 oktober är han socialförsäkringsminister.

Civilminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Nytt forum för upphandlingspolitiska frågor

Publicerad

Fredagen den 25 september bjuder civilminister Ardalan Shekarabi in till två möten inom ramen för upphandlingspolitiskt forum. Syftet med upphandlingspolitiskt forum är att civilministern och upphandlingsområdets intressenter träffas för att föra en dialog om aktuella ämnen.

Sammanträdena den 25 september kommer att handla om den nationella upphandlingsstrategin som regeringen just nu arbetar med att ta fram. Den nationella strategin syftar till att nå regeringens mål för politikområdet där bland annat miljöhänsyn, sociala hänsyn och innovationer är centrala perspektiv.

En bred krets är inbjuden eftersom strategin kommer att beröra många olika målgrupper såsom upphandlande myndigheter, leverantörer, näringslivets organisationer och det civila samhället. För att ge utrymme för en god dialog har forumet denna gång delats upp i två möten samma dag.

Förhoppningen är att den nationella strategin kommer att beaktas vid alla offentliga inköp. En viktig utgångspunkt är därför att den tas fram tillsammans med de intressenter som finns på upphandlingsområdet. Upphandlingspolitiskt forum är ett led i det men regeringen har också inlett ett samarbete med SKL. För att få ytterligare praktisk förankring kommer regeringen att under hösten att bjuda in till hearings angående strategins olika delar. En annan viktig aktör i arbetet med att ta fram strategin är det innovationsråd som statsministern inrättade i våras.

Media är välkomna att delta!

Tid och plats:
Fredagen den 25 september, kl. 13:00-16:20
Finansdepartementet, Jakobsgatan 24

Kontakt

Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00