Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Oscar Stenström på främjanderesa till Malaysia och Indonesien

Publicerad

Statssekreterare Oscar Stenström besöker Malaysia och Indonesien för att främja svensk export. Besöket inkluderar bland annat möte med svenska företag på plats, Business Sweden's lokala kontor och malaysiska och indonesiska myndigheter.

Malaysia och Indonesien är två länder med stark tillväxt och potential för svenska företag och innovationer. De är också 2 av 26 prioriterade marknader för exportfrämjande som regeringens kommande exportstrategi pekar ut. Att möjliggöra för fler svenska företag att satsa på export till tillväxtländer är en viktig del i regeringens exportstrategi som presenteras på måndag.

I Malaysia och Indonesien, planeras just nu upprustningar av hamnar, satsningar på hållbar stadsplanering samt en kraftig utbyggnad av energi och effektivisering av energiförsörjning, vilket fler svenska företag kan bidra till att lösa, säger Oscar Stenström

Åtgärder i regeringens exportstrategi för ökad svensk närvaro på tillväxtmarknader

- Regeringen har ambitionen att öppna nya ambassader och generalkonsulat på
viktiga marknader och i viktiga städer.

- En översyn görs av var Sverige har, och bör ha, honorära konsulat.

- Business Sweden ges resurser så att närvaron på tillväxtmarknaderna kan
stärkas. Behoven för exportföretagen ska vara vägledande.

Kontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00