Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Regeringen tecknar ett internationellt samarbetsavtal för arbetares rättigheter inom textilbranschen

Publicerad

Vid ett möte i New York idag undertecknas ett samarbetsavtal mellan Sverige, Bangladesh och den internationella arbetsorganisationen, ILO, för att förbättra arbetares villkor inom textilindustrin i Bangladesh och främja fackliga rättigheter.

Foto vid undertecknandert av avtalet
Vid ett möte i New York undertecknas ett samarbetsavtal mellan Sverige, Bangladesh och den internationella arbetsorganisationen, ILO, för att förbättra arbetares villkor inom textilindustrin i Bangladesh och främja fackliga rättigheter. Foto: Regeringskansliet

Statsminister Stefan Löfven deltar liksom biståndsminister Isabella Lövin, som undertecknar avtalet. Projektet är en del av A Global Deal – statsministers initiativ för att främja bättre villkor för arbetstagare världen över.

– Alla parter vinner på att fackliga rättigheter respekteras och att anständiga arbetsförhållanden upprätthålls. Arbetstagarna får större inflytande och delaktighet på sin arbetsplats. Arbetsgivarna får mer kvalificerad personal och kan öka produktiviteten. Samhället slipper kostnader för ohälsa, dödsfall, och sociala konflikter. Det handlar om att konkurrens ska ske på lika villkor ochmed respekt för mänskliga rättigheter, säger statsminister Stefan Löfven.

– Vi är stolta över att samarbeta med Bangladesh och ILO för att stärka arbetares rättigheter i en utsatt bransch där 80 procent är kvinnor. Arbetet kommer både att stärka kvinnors ekonomiska ställning och förbättra arbetsförhållandena, säger biståndsminisiter Isabella Lövin.

Arbetet innebär en satsning på 45 miljoner kronor som finansieras av Sverige och genomförs av ILO under perioden 2015-2020. Satsningen ska bland annat resultera i bättre dialog mellan arbetsgivare och anställda samt bättre förhandlings- och tvistelösningsmekanismer på arbetsmarknaden. Fyra miljoner människor arbetar inom textilbranschen varav en övervägande majoritet är kvinnor. Deras intressen kommer att stå i centrum för projektet.

Vid undertecknandet deltar även statssekreteraren i Bangladeshs arbetsmarknadsministerium Mikhail Shipar och ILO:s generaldirektör Guy Ryder som välkomnar projektet som ett mycket värdefullt bidrag.

A Global Deal diskuteras idag i New York i närvaro av bland annat Bangladeshs utrikesminister, ILO:s generaldirektör och OECD:s generalsekreterare. Diskussionen handlar om hur stater, fackföreningar, arbetsgivare, internationella organisationer, kan ta gemensamt ansvar för att främja goda arbetsvillkor.

Kontakt

Dan Lundqvist Dahlin
Pressekreterare hos statsminister Stefan Löfven
Telefon (växel) 08-405 10 00
Annika Flensburg
Pressekreterare hos biståndsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.