Inbjudan intressentmöte om hållbart företagande (CSR)

Regeringskansliet håller för närvarande på att utarbeta en skrivelse om hållbart företagande (CSR) med syfte att informera om regeringens nya och mer ambitiösa politik på området hållbart företagande, och hur man vill arbeta med dessa frågor framöver. Vi vill därför inbjuda till en intressentdialog kring ett antal frågeställningar med berörda företag, myndigheter, fackföreningar, civilsamhällsorganisationer, akademiker m.fl.

Regeringskansliet håller för närvarande på att utarbeta en s.k. skrivelse om hållbart företagande (CSR) som kommer att överlämnas av regeringen till riksdagen. Syftet är att informera om och beskriva regeringens nya och mer ambitiösa politik på området hållbart företagande, och hur man vill arbeta med dessa frågor framöver.

En viktig aspekt i arbetet är att få ta del av olika intressenters syn på hållbart företagande och vilka perspektiv man anser bör reflekteras i skrivelsen. Vi vill därför inbjuda till en intressentdialog kring ett antal frågeställningar med berörda företag, myndigheter, fackföreningar, civilsamhällsorganisationer, akademiker m.fl.

Vi avser att genomföra fyra dialogmöten:

1) Stockholm, fredagen den 9 oktober kl. 10.00-12.00 (inleds med kaffe kl. 9.30). Adress: Utrikesdepartementet, Fredsgatan 6, möteslokal pressrummet. Detta möte kommer att inledas av närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Detta möte är tyvärr fullbokat.

2) Göteborg, måndagen den 12 oktober kl. 14.30-16.30 (inleds med kaffe kl. 14) i samarbete med CSR Västsverige. Adress: Aschebergsgatan 44, möteslokal hos Ekocentrum.

3) Malmö, tisdagen den 13 oktober kl. 14.30-16.30 (inleds med kaffe kl. 14) i samarbete med TEM och CSR Skåne. Adress: Stortorget 17. 

4) Stockholm, onsdagen den 14 oktober kl. 10.00-12.00 (inleds med kaffe kl. 9.30). Adress: Utrikesdepartementet, Fredsgatan 6, möteslokal pressrummet.

Nedan följer de frågor som vi gärna vill fokusera diskussionerna kring vid mötena. Vi tänker oss en bordsrunda där de som vill har möjlighet att kommentera frågorna enligt önskemål.

  • Hur ser svenska intressenter på hållbart företagande – vilka aspekter av frågan är mest centrala för svenska företag i sin verksamhet i Sverige och utanför Sverige?
  • Hur bedömer ni att hållbart företagande kommer att utvecklas närmaste 2-3 åren – trender/inriktningar/nya frågor som inte har uppmärksammats tillräckligt?
  • Vilka förväntningar finns på regeringens politik för hållbart företagande – finns behov av ny lagstiftning/metodstöd/erfarenhetsutbyte m.m.?

Anmälan sker till:

Nedan adress senast tisdagen den 6 oktober. Ange vilket möte ni önskar delta i samt namn, företag/organisation. Till följd av förväntat stor anslutning  ber vi er vänligen begränsa ert deltagande till en person per företag/organisation.

De som inte kan delta vid mötena har möjligheten att lämna skriftliga synpunkter på frågeställningarna. Dessa bör vara inskickade till nedanstående mailadress senast fredagen den 23 oktober 2015.

Kontakt

Enheten för internationell handelspolitik CSR
Diana Madunic, ambassadör för hållbart företagande
Telefon (växel) 08-405 10 00