Pressinbjudan: Peter Hultqvist presenterar budgetpropositionen i Linköping och Norrköping

Måndagen den 21 september presenterar försvarsminister Peter Hultqvist regeringens budgetproposition för 2016 på Anders Ljungstedts gymnasieskola yrkesvux i Linköping och på Yrkeshögskolan Lennings i Norrköping.

Media inbjuds att närvara under presentationen av budgeten samt besöken på skolorna.

Välkomna!

Linköping

Tid: Kl. 11.00
Plats: Anders Ljungstedts gymnasieskola yrkesvux. Anders Ljungstedts gata 1, Linköping. Lektionssal och undervisningsverkstad för svets.

Norrköping

Tid: Kl. 13.00
Plats: Yrkeshögskolan Lennings textilinstitut, Södra promenaden 57, Norrköping. Lektionssal och undervisningsverkstad för produktutformare, konfektionsbranchen.