Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Åsa Regnér träffade Bulgariens ansvariga minister för socialpolitik

Idag, den 9 september, mötte Åsa Regnér, barn, äldre och jämställdhetsminister sin bulgariske motsvarighet Ivailo Kalfin, vice premiärminister och ansvarig minister för arbetsmarknad och socialpolitik för att diskutera sociala frågor med fokus på utsatta EU-medborgare.

Ministrarna uttryckte vilja att stärka det bilaterala samarbetet på området socialpolitik, genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte, för att förbättra livet för medborgarna i de båda länderna. Det föreslagna samarbetet ska ha ett särskilt jämställdhetsfokus och riktas mot de mest utsatta, såsom barn från fattiga familjer, personer med funktionsnedsättning samt kvinnor och flickor som riskerar att bli utsatta för våld.

Tjänstemän från respektive departement kommer att påbörja arbetet med en gemensam deklaration i syfte att hitta specifika samarbetsområden och målgrupper. Målet är att etablera ett långsiktigt samarbete, men att samtidigt uppnå kortsiktiga resultat för att förbättra livet för de mest utsatta.

Kalfin bjöd även in Regnér att besöka Bulgarien.  Inför detta kommer statssekreterare Pernilla Baralt besöka Sofia före årsskiftet.

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00