Innehållet publicerades under perioden

-

Pressmeddelande Sverige och Fiji tar initiativ för att skydda haven

Publicerad

I New York antogs i dagarna 17 globala mål för hållbar utveckling där ett av målen handlar om hållbara hav. I dag annonserar statsminister Stefan Löfven tillsammans med biståndsminister Isabella Lövin och Fijis premiärminister Frank Bainimarama ett gemensamt initiativ för att driva på genomförandet av målet och få en struktur för uppföljning på plats.

Världshaven är en unik resurs under hot. En av de största anledningarna till att havens tillstånd fortsätter att försämras är brist på resurser och global samordning. Det är en stor utmaning som vi nu tar oss an, säger statsminister Stefan Löfven.

Levande, friska hav är grundläggande för att bekämpa fattigdom och skapa välstånd för miljoner människor. Försämringarna i havsmiljön drabbar människor i de fattigaste länderna allra hårdast. Fisk är en viktig näringskälla i många utvecklingsländer. Havens ekosystemtjänster är avgörande för hela vår planet, säger biståndsminister Isabella Lövin

Initiativet togs under ett möte mellan statsminister Stefan Löfven, biståndsminister Isabella Lövin och Fijis premiärminister Frank Bainimarama. Det första steget är ett lägga fram en resolution i FN:s Generalförsamling om hur det globala målet om hållbara hav ska genomföras. Detta är avgörande för hur målet ska följas upp och implementeringen drivas framåt.

Tillståndet för haven är mycket allvarligt och en fråga som inte känner några landsgränser. Sedan 1970 har hälften av havens fiskar och ryggradsdjur försvunnit. Klimatförändringar, ohållbart fiske, havsförsurning och miljögifter påverkar ekosystemen i haven.

I förlängningen kan en ohållbar hantering av haven och dess resurser också bli ett hot mot fred och säkerhet. För exempelvis små ö-stater, där den ekonomiska utvecklingen är nära kopplad till haven och dess resurser, handlar det om ländernas överlevnad.

Bakgrund

Mål 14, havsmålet, är ett av de 17 hållbara målen i den nya globala utvecklingsagendan, och sätter bevarande av haven och de marina resurserna i centrum. En resolution i FNs generalförsamling behövs för att få till stånd en inkluderande internationell process för genomförandet av mål 14.

Kontakt

Dan Lundqvist Dahlin
Pressekreterare hos statsminister Stefan Löfven
Telefon (växel) 08-405 10 00
Annika Flensburg
Pressekreterare hos biståndsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00