Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Ramavtal mellan Sverige och Polen om samarbete på försvarsområdet undertecknat idag

Publicerad

- Polen är i dag en av de mest inflytelserika aktörerna i Europa. Våra länder har ett brett bilateralt samarbete inom många områden och regeringens ambition är att fortsätta att utveckla detta. Ramavtalet är ett välkommet steg i syfte att stärka vårt samarbete på försvarsområdet. Ett närmare försvarssamarbete mellan Sverige och Polen bidrar också till att stärka säkerheten i Östersjöregionen.

Det säger försvarsminister Peter Hultqvist med anledning av att han idag undertecknat ett ramavtal med Polen om samarbete på försvarsområdet. Undertecknandet skedde i Warszawa, i samband med Försvarsministerns möte med sin polske kollega Tomasz Siemoniak.

- Sverige bedriver en solidarisk säkerhetspolitik och vi bygger säkerhet tillsammans med andra. När situationen i vårt närområde försämras, är regeringens svar att dels stärka Sveriges militära förmåga, dels fördjupa samarbetet med andra länder och organisationer.

Sverige och Polen har sedan 1994 ett samarbetsavtal som främst rör försvarsmateriel och forskning. Det nya ramavtalet ger en bredare grund för att stärka ländernas relation och samarbete på försvarsområdet, liksom förmågan att tillsammans bidra till stärkt internationell stabilitet, fred och säkerhet.

Kontakt

Marinette Nyh Radebo
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00
Dennis Abrahamsson
Pressassistent, Försvarsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00