Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen föreslår ett svenskt tonnageskattesystem

Publicerad

I budgetpropositionen för 2016 som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet föreslår regeringen att ett svenskt tonnageskattesystem bör införas. Syftet är att svenska rederier i internationell trafik har konkurrensvillkor som är likvärdiga med villkoren för rederier i andra länder i Europa.

– Jag är glad över att vi kommer att få ett tonnageskattesystem på plats och ser fram emot att få se fler och fler svenskflaggade fartyg. Vi vet att detta har stor betydelse för jobben och är ett steg på vägen mot att nå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020, säger Anna Johansson.

Satsningen kommer att finansieras inom infrastrukturanslagen, till hälften inom sjöfartsnäringen. Det kommer att ske dels genom att sjöfartsstödet justeras, dels genom att de ackumulerade överavskrivningar rederierna har när de går in i systemet räntebeläggs.

Tonnageskatten är ett statligt stöd som måste anmälas till och godkännas av EU-kommissionen innan det kan genomföras, därför kan de nya bestämmelserna träda i kraft tidigast den 1 juli 2016.

Kontakt

Elin Tibell
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.