Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Regeringen investerar för klimatet

Publicerad Uppdaterad

Regeringen presenterade den 16 september flera investeringar för klimatet. Stödet till solceller skalas upp kraftigt från 50 till 390 miljoner kronor per år. En halv miljard kronor satsas på ökad klimatfinansiering i utvecklingsländer och skickar en viktig signal inför klimattoppmötet i Paris. Sammantaget investerar regeringen 4,5 miljarder kronor för klimatet nästa år.

Regeringen vill ta ett klimatkliv som skyndar på omställningen till mer hållbart samhälle. Genom att ta ansvar för vår klimatpåverkan i Sverige visar vi ledarskap för världens länder. Sverige ska gå före och bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

I budgetpropositionen för 2016 ryms regeringens investeringar för klimatet inom fyra områden:

1. Mer förnybar energi
Sverige ska på sikt ha hundra procent förnybar energi. Regeringen föreslår en kraftig förstärkning av solinvesteringsstödet för att skynda på utbyggnaden av solcellsanläggningar. Det stora intresset för solceller har gjort att tidigare solcellsstöd inte räckt och det är idag kö. Regeringen vill därför öka stödet till 390 miljoner kronor per år 2017-2019. För 2016 satsar regeringen 225 miljoner kronor. Totalt satsar regeringen 1,4 miljarder på solceller fram till 2019.

Regeringen föreslår också en satsning på lagring av el för möjlighet att lagra sin egenproducerade el, totalt 25 miljoner kronor 2016 och 50 miljoner kronor per år 2017-2019. Regeringen vill även inrätta ett nationellt forum för smarta elnät för tio miljoner kronor per år 2015-2018.

Regeringen har tidigare aviserat satsningar om en miljard kronor per år på att renovera och energieffektivisera flerbostadshus i områden med socioekonomiska utmaningar.

2. Internationella insatser
Klimatutmaningen är global och måste lösas gemensamt. Regeringen föreslår ett tillskott på 500 miljoner kr 2016 till klimatfinansiering i utvecklingsländer. Att stärka det internationella klimatarbetet är särskilt viktigt just nu, då det skickar tydliga signaler till världen inför klimatmötet COP21 i Paris. Regeringen föreslår också att de internationella klimatinvesteringar (CDM) som den tidigare regeringen ingått avtal om finansieras med 50 miljoner kr per år de kommande fyra åren. Inom ramen för den ordinarie biståndsbudgeten ges Swedfund ett kapitaltillskott på 400 miljoner kronor som möjliggör fler miljö- och klimatinvesteringar i utvecklingsländer.

3. Fossilfria resor
En fossilfri fordonsflotta är en prioriterad fråga för regeringen. Förutsättningarna för miljöanpassade bilar utvecklas genom att bland annat förmånsskattesubventionen förlängs. Ett nytt stöd införs för elbussar och supermiljöbilspremien stärks. Miljöskatternas styrande effekt ökar. Ny kollektivtrafik byggs och regeringen satsar på upprustning av befintlig järnväg. Inom ramen för en cykelstrategi avsätts 100 miljoner kronor till cykelfrämjande åtgärder under perioden 2016 och 2017.

4. Hela Sverige är med
Att ta ansvar på hemmaplan är att visa globalt ledarskap. Investeringarna i miljöteknik ökar med 62 miljoner kronor för att miljö- och klimatteknikföretag ska kunna växa. Det tidigare aviserade stödet till lokala och regionala klimatinvesteringar, investeringsstödet Klimatklivet, kommer möjliggöra för kommuner och regioner att minska sina klimatutsläpp. Regeringen satsar också på klimatanpassning. Pengarna ska stärka kommunernas arbete med klimatanpassning och höja kunskapen hos myndigheter, kommuner, näringsliv och enskilda. En strategi för hållbar konsumtion tas fram i vilket regeringen investerar 3 miljoner kronor per år de kommande fyra åren.

Sammantaget investerar regeringen 4,5 miljarder kronor för klimatet i budgetpropositionen för 2016 inklusive det som aviserats vårpropositionen för 2015. Av dessa har 2,3 miljarder kronor även redovisats i det jobbpaket som presenterats tidigare. Bland nyheterna som presenterades finns investeringar i solceller, internationellt klimatarbete, miljöteknik och en cykelstrategi.

Budgetpropositionen för 2016 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Läs mer om alla regeringens investeringar för klimatet i fakta-PM till höger.

Bild på Stefan Löfven, Åsa Romson, Isabella Lövin och Ibrahim Baylan på ett tak.
Regeringen vill ta ett klimatkliv som skyndar på omställningen till mer hållbart samhälle. Sverige ska gå före och bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Stefan Löfven, Åsa Romson, Isabella Lövin och Ibrahim Baylan vid dagens pressträff i Frihamnen. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Kontakt

Dan Lundqvist Dahlin
Pressekreterare hos statsminister Stefan Löfven
Telefon (växel) 08-405 10 00
Helena Hellström Gefwert
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Therese Knapp
Pressekreterare hos energiminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Annika Flensburg
Pressekreterare hos biståndsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.